13/11/2018

The first Health & Life Sciences Cluster in Bulgaria has recently been established. 

The first Health & Life Sciences Cluster in Bulgaria has recently been established. Just a few months after the commencement of the initiative to consolidate companies from the sector, the newly created Cluster successfully launched a number of projects and already enjoys wide representations and potential for development of large partnership network with local and international clusters and organizations.

Officially, the Health & Life Sciences Cluster’s activities were announced for the first time during the European BioTech Week. Among its founders are a number of experts, scientists, practitioners, research and academic institutes, startups, as well as established international businesses, incubators, technology transfer companies, journalists, marketing and PR experts, and more. Leading the initiative are businesses such as Micar Innovation – a recipient of the European CIDIC Award in 2018, as well as the award for Best Biotech Startup for 2017, Nutrigen, Fidelis Research, Printivo, Bulbera, CleanTech Bulgaria, Revitalabs, Franz & Partners, law firm Savov & Partners, and the Bulgarian Startup Association (BESCO) to name a few.

“Our mission is to endorse Bulgaria as a global bio-tech, health and life science center thus facilitating the growth of this industrial sector. Our role as an organization goes beyond promoting existing excellence; we aim to accompany, support, encourage, and further innovations by creating a favourable economic environment for the development of the businesses in the field”, shared Dimitar Dimitrov, a founder and Co-Chairman if the new Cluster.

“Life science sector heavily relies on presenting sometimes very complex topics to the general public in a comprehensive and accessible manner. As we highly appreciate the work of Bulgarian journalists we decided to create a Media Center within the Cluster. The goal of the Center is to give those working in the media access to accurate information directly from the source, to help them to find their interesting story, and to refer them to relevant experts, who in turn will provide them with detailed information on a given topic”, explained Kristina Eskenazi, Co-Chairman if the Cluster.

The main activities of the Health & Life Sciences Cluster fall in the following categories:

  • Cooperation and Innovations: initiation of projects for cooperation between the business and research and development organizations, as well as academic institutions; support of innovative projects for cooperation and networking.
  • Marketing and PR: discovery of the identity and the unique advantages of the region; improvement of the local and international image of the participants in the Cluster; implementation of initiatives to strengthen the industry’s image; organization of fairs and exhibitions;
  • Support for scientists, inventors, and startups through a business network of established companies and experts in different fields.
  • International activities: depending on the needs of the Cluster, individual activities may include the following:
  • - Specialized initiatives for implementation of international projects and meetings;
  • - Coordination of business trips for exchange of good practices;
  • - Organization of seminars and conferences, etc.

Bulgarian Health & Life Sciences Cluster has already established cooperation with other networks and clusters in and outside the European Union, which contribute to the Cluster’s know-how and access to the latest in the field of life science.

Contact:esf@esf.life

07/11/2018

Учредително събрание за официализирането на Биотехнологичен и Здравен Клъстер (Health & Life Sciences Cluster Bulgaria )

Дата: 13 Ноември 2018 // Вторник // Час: 18:30 часа // Място: Комплекс София Тех Парк, LABS (лабораторен комплекс). Има осигурена зала 1 ет. 1 с любезното съдействие на София Тех Парк.

1. Моля прегледайте образеца (единия е за ЕООД (тук), другия за ООД (тук)), който трябва да бъдe подготвен от всяка компания, която желае да участва в учредяването на клъстера. Документа трябва да бъде подписан и готов до 13 Ноември.

2. Моля прегледайте целите и задачите на клъстера, : ESFLife_mission.pdf (тук)

Точките по дневния ред ще бъдат:

- Изготвяне и приемане на Устав на Сдружението

- Избор на учредители, Управителен съвет и Председателство

- Определяне на седалище на Клъстера

- Определяне на дата за внасяне на документите

- Определяне на дата за следващо събрание

Нашата роля е да обединим всички вас - общността на Health & Life Science - хората, които имат значение - движещите сили на екосистемата, независимо дали сте стартиращи фирми, утвърдени световни компании, инкубатори, фондове, дори начинаещи или идващи от чужбина?

Ние не сме типичната индустриална организация, затова е добре да помислим какви да са ни близките и по-далечните цели и дали заедно ще можем да си помогнем, за да обединим общността. Какво точно искаме да направим, къде да стигнем ...

22/10/2018

V опознавателна среща на неформалния клъстер на 25 Октомври 2018 от 19 часа

Дата: 25.10.2018 // Четвъртък // Час: 19 часа // Място: Комплекс София Тех Парк, LABS (лабораторен комплекс). Има осигурена зала с любезното съдействие на София Тех Парк.

Всеки може да донесе бира, вино, плодове за приятни разговори и добро настроение. Моля разпространете сред контактите си в областта тази информация за събиране на общността свързана с: BIOTECH, ДИАГНОСТИКА, ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЗДРАВЕ / УЕЛНЕС УСЛУГИ, MEDTECH, ДРУГИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ФАРМАЦЕВТИЧНИ. Идеята е първо да се запознаем, да създадем едно работещо общество, което си разменя контакти, идеи, прави съвместни проекти и ще изгражда градивни политики.

Темата на срещата e:

1. Разискване по отговорите на форма-въпросник и вземане на решения.

2. Окончателно приемане на началния устав.

3. Поставяне на най-близките цели, които да се постигнат

Нашата роля е да обединим всички вас - общността на Health & Life Science - хората, които имат значение - движещите сили на екосистемата, независимо дали сте стартиращи фирми, утвърдени световни компании, инкубатори, фондове, дори начинаещи или идващи от чужбина?

Ние не сме типичната индустриална организация, затова е добре да помислим какви да са ни близките и по-далечните цели и дали заедно ще можем да си помогнем, за да обединим общността. Какво точно искаме да направим, къде да стигнем ...

11/09/2018

IV опознавателна среща на неформалния клъстер на 27 Септември 2018 от 19 часа

Дата: 27.09.2018 // Четвъртък // Час: 19 часа // Място: Комплекс София Тех Парк, LABS (лабораторен комплекс). Има осигурена зала с любезното съдействие на София Тех Парк.

Всеки може да донесе бира, вино, плодове за приятни разговори и добро настроение. Моля разпространете сред контактите си в областта тази информация за събиране на общността свързана с: BIOTECH, ДИАГНОСТИКА, ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЗДРАВЕ / УЕЛНЕС УСЛУГИ, MEDTECH, ДРУГИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ФАРМАЦЕВТИЧНИ. Идеята е първо да се запознаем, да създадем едно работещо общество, което си разменя контакти, идеи, прави съвместни проекти и ще изгражда градивни политики.

Темата на срещата e:

Има ли нужда от такава организация?

Нашата роля е да обединим всички вас - общността на Health & Life Science - хората, които имат значение - движещите сили на екосистемата, независимо дали сте стартиращи фирми, утвърдени световни компании, инкубатори, фондове, дори начинаещи или идващи от чужбина?

Ние не сме типичната индустриална организация, затова е добре да помислим какви да са ни близките и по-далечните цели и дали заедно ще можем да си помогнем, за да обединим общността. Какво точно искаме да направим, къде да стигнем ...

29/06/2018

Трета опознавателна среща на неформалния клъстер на 30 Август 2018 от 19 часа

Дата: 30.08.2018 // Четвъртък // Час: 19 часа // Място: Комплекс София Тех Парк, LABS (лабораторен комплекс). Има осигурена зала, както и външна градина на покрива с любезното съдействие на София Тех Парк.

Всеки може да донесе бира, вино, плодове за приятни разговори и добро настроение. Моля разпространете сред контактите си в областта тази информация за събиране на общността свързана с: BIOTECH, ДИАГНОСТИКА, ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЗДРАВЕ / УЕЛНЕС УСЛУГИ, MEDTECH, ДРУГИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ФАРМАЦЕВТИЧНИ. Идеята е първо да се запознаем, да създадем едно работещо общество, което си разменя контакти, идеи, прави съвместни проекти и ще изгражда градивни политики.

Темата на срещата по предложение на доста съмишленици е:

„Споделяне на опит относно патенти и интелектуална собственост"

„По пътищата на изобретението и патента - защита на интелектуалната собственост”

Чрез тази тема се поставя широк кръг от въпроси, които биха могли да се разгледат.

Като лектор ще се включи: Минчо Минчев , който е с опит при учредяването, уреждането на условията по предоставянето права за ползване и защитата на интелектуални обекти. Участвал е в обсъждания по редица законопроекти в тази област. Отправихме (@Цонка и Тодор Доневи) покана към него и той потвърди и ще участва на предстоящата среща на 30 август и предложи следното:

За да съм максимално полезен на участниците, практически насочен в дебатите и спазвайки принципа за бизнес ориентираност в работата ми, приканвам всеки имащ желание да сподели предварително (до 24 август) какъв въпрос/проблем, свързан със защитата на интелектуалната собственост, би желал да се обсъди. Аз ще ги обобщя и ще представя принципни възможни решения по тях. Считам, че по този начин дискусията ще бъде полезна за всички.

23/08/2018

КРЪГЛА МАСА на тема: „Представяне пред инвеститори и старт ъпи на иновативни проекти на изследователи от водещи институти от БАН”.

В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящите събития, организирани от Съвета по Иновации при Българска търговско-промишлена палата, отправям към Вас покана за участие в КРЪГЛА МАСА на тема: „Представяне пред инвеститори и старт ъпи на иновативни проекти на изследователи от водещи институти от БАН”.

Събитието ще се проведе на 7 септември 2018 г., петък от 14,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9.

Ще бъдат представени презентациите на:

- Проф. д-р Галя Ангелова, Завеждащ секция в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН; ръководител на Международния научен интердисциплинарен проект АКОМИН; Презентацията е на тема: „Преимущества на проект АКОМИН”,

- Доц. д-р Емануил Атанасов, Ръководител на направлението в ИИКТ при БАН, което оперира с най-мощния суперкомпюттър в Република България, инсталиран в Института за информационни и комуникационни технологии при БАН.

- Проф. д-р Александър Караманов, Институт по физикохимия при БАН на тема:” Използване на индустриални отпадъци като суровини за нови строителни материали – част от дейността на Център за Компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

За доброто протичане на събитието организаторите - Съветът по иновации при БТПП, очакват Вашите потвърждения в срок до 17 ч. на 06.09.2018 г.

Заявяване на участие на e-mail: eskenazi.kristina@gmail.com или на e-mail: innovationbcci@gmail.com. Посочените имейли са на техническия секретар на СИ при БТПП г-жа Кристина Ескенази.

29/06/2018

Join BIOTECH ATELIER 2018 and become a part of a memorable event to trigger the biotech ecosystem in Bulgaria:

 BIOTECH ATELIER 2018

Tuesday, 25 September 2018 // Innovation Centre John Atanasoff, Sofia Tech Park Sofia, Bulgaria

The Programme will be structured in four big morning Ateliers focused on: Innovative Medicines and Better Strategies for Market Access; Value Based Healthcare; The Future of Biotechnologies, and Intellectual Property, and six smaller evening panels, all trying to answer the question: Could Biotech make 10% of the GDP in Bulgaria? For further information on the Agenda, please visit biotech-atelier.com.

More international biotech speakers have joined the event including: Dr. Pierre Meulien - Executive Director of the Innovative Medicines Initiative (IMI); Prof. Dr. Michael Rossbach - VP Pharma Partnering, Vela Diagnostics, Germany, Singapore; Mr. Peter De Weerd - Board Member of epi (European Patent Institute) of Switzerland and founder of HealthTech Patents; Mr. Gerry Brown - Chairman of NovaQuest Capital Management, UK; Mr. Kaloyan Staykov - Senior Economist at the Institute for Market Economics, Bulgaria and many more...

Read More on www.biotech-atelier.com
29/06/2018

Втора опознавателна среща на неформалния клъстер на 26 Юли 2018 от 19 часа

Дата: 26.07.2018 // Час: 19 часа // Място: Комплекс София Тех Парк, LABS (лабораторен комплекс) етаж 2 - офиса от асансьора в ляво. Има осигурена зала, както и външна градина на покрива с любезното съдействие на София Тех Парк.

Всеки може да донесе бира, вино, плодове за приятни разговори и добро настроение. Моля разпространете сред контактите си в областта тази информация за събиране на общността свързана с: BIOTECH, ДИАГНОСТИКА, ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЗДРАВЕ / УЕЛНЕС УСЛУГИ, MEDTECH, ДРУГИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ФАРМАЦЕВТИЧНИ. Идеята е първо да се запознаем, да създадем едно работещо общество, което си разменя контакти, идеи, прави съвместни проекти и ще изгражда градивни политики.

22/06/2018

Първа опознавателна среща на неформалния клъстер на 28 Юни 2018 от 19 часа

Дата: 28.06.2018 // Час: 19 часа // Място: Комплекс София Тех Парк, LABS (лабораторен комплекс) етаж 2 - офиса от асансьора в ляво. Има осигурена зала, както и външна градина на покрива с любезното съдействие на София Тех Парк.

Всеки може да донесе бира, вино, плодове за приятни разговори и добро настроение. Моля разпространете сред контактите си в областта тази информация за събиране на общността свързана с: BIOTECH, ДИАГНОСТИКА, ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЗДРАВЕ / УЕЛНЕС УСЛУГИ, MEDTECH, ДРУГИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ФАРМАЦЕВТИЧНИ. Идеята е първо да се запознаем, да създадем едно работещо общество, което си разменя контакти, идеи, прави съвместни проекти и ще изгражда градивни политики.